نخستین کارگاه روابط عمومی سئو برگزار شد

یکشنبه 24 آذر 1392 ساعت 15:40

«کانون ارتباطات»، 23 دی 1392- نخستین کارگاه روابط عمومی سئو با حضور کاگزاران روابط عمومی در مرکز آموزش پرسنل سازمان بندر و دریانوردی خرمشهر برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان بندر و کشتیرانی خرمشهر این کارگاه ...  

ارتباطات